Tạo SSH key dễ dàng trên Windows với Git GUI

Nếu bạn là người từng sử dụng Linux, thì việc tạo ssh-key rất dễ dàng với lệnh ssh-keygen. Tuy nhiên trên Windows, thao tác có vẻ phức tạp hơn. Để tiện lợi mình, thường sử dụng công cụ tạo SSH Key của Git Gui.

Điều trước tiên bạn cần có GitSCM

Bạn vào git gui bằng lệnh

Mở git gui bằng tổ hợp Win+R

Bấm Show SSH Key
Và bấm tạo mới “Generate Key”

Sau đó chỉ cần bấm Copy to Clipboard để cung cấp khóa công cộng lên GitHub hoặc Bitbucket …