QChat

Được phát triển lại từ mã nguồn Xabber XMPP. Chúng tôi mong đem lại những cải tiến mới và luồng gió mới cho ứng dụng chat.
Các tính năng miễn phí cho cá nhân.

Tính năng hỗ trợ công việc

Tải cho Blackberry

Và tương thích với đa số thiết bị trừ 🍎

Viết một bình luận