Những việc cần làm gấp cho ai đang sở hữu Blackberry OS sau ngày 4/1

  1. Sao lưu ứng dụng BDM
    Link Bao gồm: BlackBerry Desktop Software for BlackBerry 7.1 OS and earlier và BlackBerry Link for BlackBerry 10 OS
    Mục đích: Phục vụ cho việc bảo trì và cập nhật Firmware. Đây là hai công cụ tối quan trọng nếu máy có hư hỏng về phần mềm và rất khó tìm lại từ chính website nhà cung cấp.
  2. Đăng xuất Blackberry Protect. Nếu không, theo dự đoán của mình, điện thoại sẽ khó khăn để đăng nhập lại nếu máy chủ Blackberry Protect không còn hoạt động
Đăng xuất Blackberry Protect

3. Kiểm tra và sao lưu Firmware ổn định nhất theo mã máy ngay lúc này: “Now or Never”

Vào BDM chọn Update và bấm View Other Version và sử dụng từ khóa để tìm firmware từ Google ví dụ: máy mình là 9630 Verizon sẽ ra link. Lưu trữ cẩn thận hoặc upload lên Cloud để tránh mất

4. Nâng cấp OS 10.3.3 và chấp nhận sự chậm lag của máy ảo Android QNX, thật ra thì Android 4.3 cũng không có nhiều App nhưng bạn biết không. AppCompat của Google hỗ trợ thiểu API 14 tương đương Android 4.0. Nên cứ chạy được ứng dụng APK là may mắn hơn BBOS lắm rồi.

5. Máy chủ ký tên phần mềm ngưng hoạt động. Không thể bảo trì ứng dụng. Chấp nhận việc nghe gọi và sử dụng những ứng dụng may mắn còn chạy được

Mình còn thiếu gì để lại bình luận ở dưới mình bổ sung nhé