Tạo SSH key dễ dàng trên Windows với Git GUI

Nếu bạn là người từng sử dụng Linux, thì việc tạo ssh-key rất dễ dàng với lệnh ssh-keygen. Tuy nhiên trên Windows, thao tác có vẻ phức tạp hơn. Để tiện lợi mình, thường sử dụng công cụ tạo SSH Key của Git Gui. Điều trước tiên bạn cần có GitSCM Bạn vào git gui … Đọc tiếp