Không hỗ trợ TLS

TLS 1.2 là chuẩn mã hóa tối thiểu hiện tại để đảm bảo an toàn khi truyền tải thông tin qua Internet. TLS 1.3 được khuyến cáo. Với những thiết bị sản xuất từ trước 2012 sẽ có khả năng không hỗ trợ TLS 1.2 bao gồm: Android 4.0 về trước, Blackberry OS, các thiết … Đọc tiếp