Categories
Help

Không hỗ trợ TLS

TLS 1.2 là chuẩn mã hóa tối thiểu hiện tại để đảm bảo an toàn khi truyền tải thông tin qua Internet. TLS 1.3 được khuyến cáo.

Với những thiết bị sản xuất từ trước 2012 sẽ có khả năng không hỗ trợ TLS 1.2 bao gồm: Android 4.0 về trước, Blackberry OS, các thiết bị giới hạn về phần cứng…

Điều này dẫn đến rủi ro đánh cắp dữ liệu ở mạng công cộng.

Nhưng tất nhiên, việc kẻ nào đó nhìn trộm bạn xem một bài báo thì chả ảnh hưởng gì cả. Miễn là bạn đừng ghi mật khẩu mình lên đó.

Với những thiết bị này. Điều quan trọng là bạn không nên dùng WIFI công cộng hoặc chia sẻ mạng gia đình cho người không tin cậy.

Categories
Applications

QChat

Được phát triển lại từ mã nguồn Xabber XMPP. Chúng tôi mong đem lại những cải tiến mới và luồng gió mới cho ứng dụng chat.
Các tính năng miễn phí cho cá nhân.

Tính năng hỗ trợ công việc

Tải cho Blackberry

Và tương thích với đa số thiết bị trừ 🍎